KOOP PROCES

Oriëntatie-en voorbereidingsfase

Het is uitermate belangrijk dat U een duidelijk beeld heeft van wat U te wachten staat bij het kopen van een huis in Italië voordat U tot de uiteindelijke aankoop overgaat. Duidelijkheid en transparantie zijn voor ons daarom ook een prioriteit en wij voorzien U derhalve graag van alle nodige en gewenste informatie. Informatie omtrent het koopproces, kosten, gebruiken en gewoontes. Wanneer dat allemaal duidelijk is kan de daadwerkelijke zoektocht naar Uw droomwoning pas echt beginnen!

U krijgt vast en zeker een bepaald gevoel als U aan Italië denkt: U associeert het met vakantie, een goed glas wijn, uitstekende gastronomie, cultuur, natuur, geschiedenis, kunst of wellicht met velden vol met zonnenbloemen. Dat gevoel wilt U als het even kan terugvinden in een woning op een exclusieve locatie. Een persoonlijk paradijs op aarde. Wij helpen U graag deze wens te verwezelijken. Wellicht heeft U een interessant object op onze site ontdekt en wenst U daar meer infomatie over te ontvangen. Het is echter ook mogelijk dat het huis van Uw dromen er nog niet bij zit. Laat ons even weten waar U precies naar op zoek bent, dan doen wij ons uiterste best een woning te vinden die aan al Uw eisen en wensen voldoet!

Heeft U uiteindelijk een voorlopige keuze kunnen maken, dan kunnen we verder gaan met de volgende stap. We plannen voor U de afspraken en gaan samen met U op pad. We bezichtigen gezamelijk de door U uitgezochte woningen en staan ter beschikking voor allerhande vragen.

Onderhandelingsfase: la Proposta d’acquisto

Heeft U Uw ideale huis gevonden dan wordt er overgegaan tot de volgende fase: het formele bod (Proposta d’acquisto). Dit bod wordt schriftelijk opgesteld en alle details en eventueel ontbindende voorwaarden worden erin verwerkt, zoals de geboden prijs, de hoogte van de aanbetalingen, indicatie van de voorlopige en de definitieve koopakte, etc. De proposta d’acquisto gaat in Italië altijd vergezeld van een bedrag (meestal d.m.v. een cheque) dat bij acceptatie van het bod als eerste aanbetaling fungeert. Dit bedrag blijft echter in onze handen totdat Uw bod geaccepteerd wordt door de verkopende partij. Deze partij heeft meestal zo’n 15 dagen de tijd om Uw bod in overweging te nemen, daarna dient hij het te ondertekenen ter acceptatie of ter verwerping. Wordt Uw bod verworpen krijgt U het bedrag direct weer van ons terug. Het kan echter ook zijn dat er een tegenbod wordt uitgebracht, mocht U daarop willen ingaan, dan wordt bovenstaande procedure herhaalt, net zolang tot er een bevredigende uitkomst wordt bereikt voor beide partijen.

Wanneer beide partijen het document hebben ondertekend wordt het rechtsgeldig en dient het binnen 20 dagen geregistreerd te worden.

Voorlopige koopakte: Contratto Preliminare / Compromesso

De volgende fase betreft het tekenen van de voorlopige koopakte (Contratto Preliminare of ook wel Compromesso genoemd). Dit kan bij de notaris ondertekend worden, maar het hoeft niet. Ook il compromesso gaat vergezeld van een aanbetaling. De hoogte van deze aanbetaling is flexiebel, afhankelijk van de situatie en de wensen van de kopende en/of verkopende partij, maar in de meeste gevallen komt het neer op zo’n 20 tot 30% van de uiteindelijke koopsom. In ieder geval heeft het tekengeld ten tijde van de compromesso, evenals in de voorafgaande fase, een garanderende functie. Dit wil zeggen dat mocht de kopende partij op haar beslissing terukomen nadat ze de bovenstaande documenten hebben ondertekend, ze hun aanbetaalde geld kwijt zijn. Anderzijds is het ook zo dat als de verkopende partij op haar beslissing terugkomt, zij het ontvangen geld moet teruggeven en zelfs moeten verdubbelen. Het kan echter ook gebeuren dat één van de partijen de teruggave van de aanbetaling weigert en de aan-of verkoop afdwingt via de rechter.

Ook il compromesso dient officieel geregistreerd te worden.

Definitieve koopakte: Rogito notarile

Uiteindelijk vindt de definitieve koopakte plaats. Deze wordt gepasseerd nadat de notaris onderzoek verricht heeft naar het vastgoed object dat verkocht wordt. Hij controleert of het vrij is van hypotheken, of niemand er beslag op heeft laten leggen, etc. Wanneer de verkoop van een woning tussen verschillende nationaliteiten plaatsvindt, moet de notaris er zich van gewissen dat beide partijen de italiaanse taal machtig zijn. Is dat niet het geval dan vereist de italiaanse wet dat de akte in twee talen wordt opgesteld, opdat beide partijen de inhoud ervan volledig kunnen bevatten. Ten tijde van het passeren van de definitieve koopakte zijn dan ook de vertaler en een tweetalige getuige aanwezig.

De uiteindelijke overdracht gaat in Italië nog lekker ouderwets (maar erg effectief!): gelijk oversteken! Sleutels en cheques worden ten overstaan van de notaris aan elkaar uitgewisseld. De chequenummers, bankgegevens, etc., worden meteen in de akte opgenomen.